As You Like It - jedna z najczęściej wystawianych sztuk na scenie. Dzieło autorstwa Williama Szekspira pochodzące z roku 1599 lub 1600. Opublikowane w Pierwszymm Folio przygotowanym przez przyjaciół pisarza. M.in. Lew Tołstoj krytykował Szekspira, że ten krytykował sztukę, w której stara się zaspokoić gusta widza.